B0619 - Nuwa Stone Bangle (女娲石手镯)- 53.4mm
B0619 - Nuwa Stone Bangle (女娲石手镯)- 53.4mm
B0619 - Nuwa Stone Bangle (女娲石手镯)- 53.4mm
B0619 - Nuwa Stone Bangle (女娲石手镯)- 53.4mm
GlowCrystal

B0619 - Nuwa Stone Bangle (女娲石手镯)- 53.4mm

Regular price $38.00 Sale price $48.00 Unit price per
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Nuwa Stone Bangle  (女娲石) - 53.4mm

 

女娲石手镯具有按摩人体的功效,在佩戴时可以刺激皮肤,起到舒缓身心的作用。也具有提升气质的功效,佩戴女娲石手镯能使人看起来比较端庄,有增加亲和力的作用。还具有释放压力的功效,可以释放人体内的负能量,起到调节心绪的作用。